آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی - اسفند 1401

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1401/10/30 00:00:00 1401/12/04 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1401/10/30 00:00:00 1401/12/04 00:00:00
دریافت کارت 1401/12/09 00:00:00 1401/12/12 14:00:00
دریافت نتایج 1402/01/10 00:00:00 1402/02/10 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

پیرو هماهنگی های صورت پذیرفته توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در خصوص دوره های آموزشی سال 1401 مدیران و کارکنان شهرداری های استان آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداری های استان ( اسفند 1401) در روز جمعه مورخه 1401/12/12 برگزار خواهد گردید.

- همکاران محترم شهرداری های استان خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام، تائید و شرکت در آزمون دوره های آموزشی قبل از ثبت نام با مسئول محترم کارگزینی و یا بالاترین مقام مسئول در شهرداری محل کار هماهنگی لازم بعمل آید .

- کارکنان محترم شهرداری های استان در صورتی که نام شهرداری در لیست ثبت نامی وجود ندارد لطفا شهرداری محل کار خود را استانداری آذربایجان غربی انتخاب نمایند تا همکاران مرکز آموزشی جهت دریافت اطلاعات صحیح محل کار تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056


ثبت نام ویرایش اطلاعات