آزمون دوره های آموزشی غیرحضوری کارکنان شهرداریهای استان آذربایجان غربی ( نیمه دوم سال 1397)

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1397/08/14 00:00:00 1397/11/01 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1397/08/14 00:00:00 1397/11/01 00:00:00
دریافت کارت 1397/11/08 00:00:00 1397/11/12 14:00:00
دریافت نتایج 1397/12/12 00:00:00 1398/02/12 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری (شش ماهه دوم سال 1397 ) روز جمعه مورخه 1397/11/12  برگزار خواهد گردید .

- در صورت بروز هر گونه مشکل در سامانه با شماره تلفن های 33466150-09146385056 سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی (عبدی پور) تماس حاصل فرمائید.

- ثبت نام کنندگان محترم خواهشمند است قبل از ثبت نام در سامانه با مسئول آموزش/کارگزینی شهرداری محل کار خود در خصوص گروه ثبت نامی و عناوین آزمون های ثبت نامی هماهنگی لازم به عمل آورند. بدیهی است پس از ثبت نام و در صورت عدم تناسب وضعیت اشتغال و مدرک تحصیلی و پست خدمتی و عدم تایید شهرداری محل کار هزینه آزمون از خود شرکت کننده دریافت خواهد گردید . 


ثبت نام ویرایش اطلاعات