آزمون آموزش های مکاتبه ای کارکنان شهرداری های کشور - استان آذربایجان غربی - اسفند 1402

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1402/08/14 00:00:00 1402/11/30 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1402/08/14 00:00:00 1402/11/30 00:00:00
دریافت کارت 1402/12/07 00:00:00 1402/12/12 00:00:00
دریافت نتایج 1403/01/14 00:00:00 1403/02/14 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

پیرو ابلاغ دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در خصوص دوره های آموزشی مکاتبه ای کارکنان شهرداری های کشور در سال 1402 ویژه مدیران و کارکنان شهرداری های استان آذربایجان غربی آزمون مربوطه در روز جمعه مورخه 1402/12/11 برگزار خواهد گردید.

- پیرو نامه شماره 14/1402/59918 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی همکاران محترم شهرداری های استان علاوه بر دوره های تخصصی مشخص شده در شیوه نامه و سایت، در یک دوره عمومی نیز می توانند شرکت نمایند. همکاران محترم شهرداری های استان خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام، تائید و شرکت در آزمون دوره های آموزشی قبل از ثبت نام با مسئول محترم کارگزینی و یا بالاترین مقام مسئول در شهرداری محل کار هماهنگی لازم بعمل آید 

- کارکنان محترم شهرداری های استان در صورتی که نام شهرداری در لیست ثبت نامی وجود ندارد لطفا شهرداری محل کار خود را استانداری آذربایجان غربی انتخاب نمایند تا همکاران مرکز آموزشی جهت دریافت اطلاعات صحیح محل کار تماس حاصل فرمایند.

 

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056


ثبت نام ویرایش اطلاعات

آزمون استانی پویش ملی شنبه های آموزشی - دی 1402

زمانبندی آزمون

شرح شروع پایان
تاریخ ساعت تاریخ ساعت
ثبت نام 1402/08/30 00:00:00 1402/09/30 00:00:00
ویرایش اطلاعات 1402/08/30 00:00:00 1402/09/30 00:00:00
دریافت کارت 1402/10/04 00:00:00 1402/10/08 00:00:00
دریافت نتایج 1402/11/08 00:00:00 1402/12/08 00:00:00
بازیابی کد پیگیری دریافت منابع آزمون

- پیرو نامه شماره 61021/1402/14 مورخه 1402/08/28 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در خصوص نامه شماره 44942 رئیس محترم مرکز مطالعات راهبردی و آموزش شهری و روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، جهت برگزاری ازمون های استانی پویش ملی شنبه های آموزشی، آزمون مربوطه روز جمعه مورخه 1402/10/08 بصورت حضوری در محل سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

- همکاران محترم شهرداری های استان می توانند با توجه به مدرک تحصیلی، پست سازمانی، پست خدمتی یک یا چند عنوان آزمونی مرتبط را انتحاب نمایند. خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه مشکل در فرآیند ثبت نام، تائید و شرکت در آزمون قبل از ثبت نام با مسئول محترم کارگزینی و یا بالاترین مقام مسئول در شهرداری محل کار هماهنگی لازم بعمل آید 

- کارکنان محترم شهرداری های استان در صورتی که نام شهرداری در لیست ثبت نامی وجود ندارد لطفا شهرداری محل کار خود را استانداری آذربایجان غربی انتخاب نمایند تا همکاران مرکز آموزشی جهت دریافت اطلاعات صحیح محل کار تماس حاصل فرمایند.

شماره تماس سازمان مدیریت صنعتی : 33466150-09146385056


ثبت نام ویرایش اطلاعات